PTS "Bracia Woźniak" Sp.Jawna Rozkład ważny od: 01.09.2014
26-300 Opoczno
 Tel: 0502345349
Opoczno ul. Perzyńskiego II
ROZKŁAD ODJAZDÓW
Kierunek Godziny odjazdu
Opoczno Piotrkowska/Z.P.Śląsk/ 05:31 E 13:19 6x
13:23 D 21:26 Dsz
Opoczno, D.A. Dworcowa 06:31 Dzs 06:36 Dm
07:18 D 07:22 De
07:24 D 07:30 6x
07:37 6m 07:41 Dm
07:45 Det 07:45 L
07:46 E 08:18 De
08:23 7d 08:26 Dem
08:34 L 08:40 Det
09:06 E 09:17 L
09:46 S 10:00 Det
10:04 E 10:39 6m
10:44 De 10:45 Dm
10:49 Dm 11:26 E
11:36 De 11:44 Dm
11:55 6x 12:37 D
13:35 Dm 13:56 E
13:58 D 14:05 E
14:56 S 15:00 Det
15:07 D 15:10 Desz
15:27 L 15:40 Det
15:56 D 15:59 Dm
16:08 L 16:26 S
17:54 Dm 18:28 d
19:58 Dm 21:43 hb
Paradyż /ul. Opoczyńska/ 12:55 E 15:22 D
przez Prymusowa Wola, skrzyżowanie
Zachorzów II
Stawowice Kolonia 07:25 E 10:00 D
przez Prymusowa Wola, skrzyżowanie
Zachorzów II
14:17 E 16:22 De
OZNACZENIA KURSÓW
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26
  XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
L - kursje w okresie ferii letnich od poniedziałku do piątku w dni robocze
m - kursuje w wakacje w dni robocze
S - kursuje w dni nauki szkolnej
s - nie kursuje w dniu 2maja
t - nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
x - nie kursuje w dni świąteczne
z - w wakacje kurs wykonywany tylko w soboty
KOLORY
12:00 - kursy pospieszne