PTS "Bracia Woźniak" Sp.Jawna Rozkład ważny od: 01.09.2014
26-300 Opoczno
 Tel: 0502345349
Opoczno ul. Biernackiego/Sąd
ROZKŁAD ODJAZDÓW
Kierunek Godziny odjazdu
Opoczno Piotrkowska/Z.P.Śląsk/ 05:33 E 13:21 6x
13:25 D 21:28 Dsz
Opoczno, D.A. Dworcowa 06:33 Dzs 06:38 Dm
07:20 D 07:24 De
07:26 D 07:32 6x
07:39 6m 07:43 Dm
07:47 Det 07:47 E
07:47 L 08:20 De
08:25 7d 08:28 Dem
08:36 L 08:42 Det
09:07 E 09:19 L
09:47 S 10:02 Det
10:06 E 10:41 6m
10:46 De 10:47 Dm
10:51 Dm 11:27 E
11:38 De 11:46 Dm
11:57 6x 12:39 D
13:37 Dm 13:57 E
14:00 D 14:07 E
14:57 S 15:02 Det
15:09 D 15:12 Desz
15:29 L 15:42 Det
15:57 D 16:01 Dm
16:10 L 16:27 S
17:56 Dm 18:30 d
20:00 Dm 21:45 hb
Paradyż /ul. Opoczyńska/ 12:57 E 15:24 D
przez Prymusowa Wola, skrzyżowanie
Zachorzów II
Stawowice Kolonia 07:27 E 10:02 D
przez Prymusowa Wola, skrzyżowanie
Zachorzów II
14:19 E 16:24 De
OZNACZENIA KURSÓW
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26
  XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
L - kursje w okresie ferii letnich od poniedziałku do piątku w dni robocze
m - kursuje w wakacje w dni robocze
S - kursuje w dni nauki szkolnej
s - nie kursuje w dniu 2maja
t - nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
x - nie kursuje w dni świąteczne
z - w wakacje kurs wykonywany tylko w soboty
KOLORY
12:00 - kursy pospieszne